MESLEKİ TEKNİK EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

11.12.2020

         23 Ekim 2019 da Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız destek protokolü doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerine ZOOM üzerinden de Kişisel Gelişim ve Mesleki Motivasyon Desteği Sağlamak Üzere yazılı olarak başvuruda bulunduk.
        Yazımız ekinde, Derneğimizin önceki çalışmaları ve raporlarının da yer aldığı dosyayı Antalya İL Milli Eğitim Müdürümüz sayın Hüseyin ER ve Teknik Eğitim Şube Müdürü sayın Bülent ULUDAĞ'ı makamda ziyaret ederek elden verdik.
Ziyarete ANTEMDER adına, Başkan Yardımcımız İbrahim KÜCÜ, sayman Eşref DOĞANER ve okulumuz mezunu Şehit Özcan ŞENOL MTAL Müdürü Hüseyin TARAKÇI katıldılar
        Değerli Milli Eğitim Müdürlerimizin, teklifimizi memnuniyetle karşılamaları ve birlikte çalışma azimleri bizleri mutlu etti. Kendilerine tüm mezun ve mensuplarımız adına teşekkür ediyoruz.
Prosedürleri doğrultusunda planlamalar yapılması halinde deneyimli ve kariyer sahibi mezunlarımızın da katılımları ile Antalya MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİNE desteğimizi sürdüreceğiz.
Başvuru Yazımız: 
"" 

                                                           T.C. Antalya Valiliği

                                                  İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

                                                                                 ANTALYA

              Müdürlüğünüz ile mezunlar derneğimiz ANTEMDER arasında 23 Ekim 2019 tarihinde imzalanan “MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” nün amaçlarına dair 1. Maddesinde;

            “”ANTEMDER’in, Mesleki  Teknik Eğitim İşbirliği Protokolünün tarafı olan Antalya  İl Milli Eğitim  Müdürlüğü ve  mezunlarını temsil ettiği Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile  koordineli olarak;  Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde  eğitimi verilen meslek alanlarında,  öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin  artırılması, okullarına  ve mesleklerine aidiyet duygularının, ilgi ve sevgilerinin, bireysel öz güven ve motivasyonlarının  artırılarak  başarıya odaklanmalarının ve genel anlamda okulların  başarı grafiğinin yükseltilmesine katkı sağlamak.””  hükmü yer almaktadır.

            Mezunlar derneğimiz ANTEMDER  geliştirdiği “Okula Dönüş Projesi” kapsamında,  okulumuz  Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2017 yılından itibaren sürdürmekte olduğu: öğrenci okuldaşlarımızın okulumuza  ve mesleklerine aidiyet duygularının, ilgi ve sevgilerinin, bireysel öz güven ve motivasyonlarının  artırılarak  başarıya odaklanmalarının ve genel anlamda okulumuzun  başarı grafiğinin yükseltilmesine katkı sağlama konusundaki sunum,seminer, mezunlarla tanıştırma faaliyetlerini, dünyayı sarsan Covit-19 Pandemisinden dolayı 2020 yılında devam ettiremiştir.

            Okullarımızın yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalması ile,öğrenci kardeşlerimizin ve özellikle de mesleğe ilk adımlarını atacak olan 9. Sınıf öğrencilerinin umutsuzluğa düşmesinden, mesleki  ve gelecek hayallerinin sarsılmasından endişe duymaktayız.

            Bu endişelerimizin uzantısı olarak  teknolojinin iletişim imkanlarını  da kullanarak ANTEMDER olarak “NASIL DESTEK SAĞLAYABİLİRİZ” arayışındayız. Bu kapsamda öğrencilerimizin  Online eğitimlerine benzer şekilde ekrandan destekler sunmayı planlamaktayız.

            Müdürlüğünüzce de uygun görülmesi halinde ortaklaşa belirlenecek saatlerde ZOOM üzerinden özellikle Endüstriyel alanda eğitim veren Mesleki  ve Teknik Anadolu Liselerimize yeni başlayan 9. Sınıf kardeşlerimize, okullarımıza   ve mesleki eğitime aidiyet duygularını, ilgi ve sevgilerini, bireysel öz güven ve motivasyonlarını artırıcı  KİŞİSEL GELİŞİM ve MESLEKİ MOTİVASYON  seminerleri düzenlemeyi, seminer süreçlerinde okulumuzdan mezun olan mesleğinde, iş dünyası ve akademik alanda kariyer yapmış mezunlarımızla  öğrencilerimizi tanıştırıp önerilerini paylaştırarak ümitlendirmek  görevini üstlenebiliriz.  Uyygun görülmesi halinde mevzuatınıza uygun detaylar birlikte değerlendirilebilecektir.

              Konuyu bilgilerinize arz ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 10.12.2020

                                                                                                                             Orhan YÜKSEL 

                                                                                                                    Makina Mühendisi/Eğitimci

                                                                                                                            Antemder Başkanı     

https://www.facebook.com/antalyateknikemldernegi