Üyelik İşlemleri

06.05.2016

Tüzüğümüze göre Üyelik Şartlarımızı Taşıyorsanız;

 MADDE  3.  ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:

 3.1- Fiil ehliyetine sahip olan ve derneğin amaç ve ilkelerini, tüzüğünü benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden; kuruluşundan günümüze,  Konyaaltı Caddesinde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden (Sanat Okulu, Teknisyen Okulu, Anadolu Teknik Lisesi vb.) mezun olmuş ve aynı okul eğitim ve hizmet kadrolarında en az altı ay görev yapmış olan, mevzuatın öngördüğü koşulları  taşıyan  gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

3.2- Okuldan mezuniyetini veya belirtilen sürede görev yaptığını gösteren, diploma veya resmi belge, kimlik örneği ve örnek üyelik müracaat formu ile birlikte Dernek Başkanlığına  yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine  yazıyla veya eposta ile  bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3.3-Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

3.4- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         MADDE 4.  ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         MADDE 5- ÜYELİKTEN  ÇIKARILMA:(Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller)

5.1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

5.2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

5.3- Yazı, Elektronik posta, SMS vb. ile İkazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Aşağıda ki Üyelik Formunu  doldurduktan ve

giriş ödentisi olarak 40 TL, ilk bir yıllık aidat olarak, 5x12=60 TL olmak üzere,

100 TL yi  Banka  hesablarımıza ödedikten sonra  (Makbuz karşılığı Yönetimimize de ödeme yapabilirsiniz) dekontunuzu ve  eksiksiz doldurularak imzalanmış, aşağıdaki üyelik formumuzu  yönetimimize ulaştırınız..

Yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararının ardından üyelik  kazanmış olacaksınız..

Ödemenizi ve isminizi belirterek ÜYELİK yazıp Derneğin TÜRKİYE İŞ BANKASI ANTALYA SELEKLER ŞUBESİNDEKİ: kendi hesabına veya diğer  İBAN numarasına yapabilirsiniz.

   BANKA  İSMİ:                  İBAN   NUMARASI:                           HESAP   SAHİBİ:

 1- İŞ BANKASI              TR45 0006 4000 0016 2290 0738 94      ANTEMDER

2-  YAPI KREDİ              TR61 0006 7010 0000 0072 1133 59      Orhan YÜKSEL ( Başkan)

  

 

Ödeme yaptıktan sonra, Başkan Orhan YÜKSEL'in (Tel: 0532 325 76 54)  numaralı telefonuna  dekont fotoğrafı ile birlikte bilgi ulaştırırsanız mutlu oluruz.....

ÜYELİK FORMUNU   indirmek için tıklayınız.