OKULUMUZDA ÜNİVERSİTE DENEME SINAVI YAPTIK

24.05.2023


ANTEMDER'in Okula Dönüş Projesinin alt başlıklarından olan BİRSORU DAHA PROJESİ NE katılan Gönüllü 11. sınıf öğrencilerimize Motivasyon, Sınavlara Uyum ve Hazırlık amaçlı Deneme sınavı yaptık..


Önceki aylarda Üniversite Hazırlık Sunumunu gerçekleştiren Denetim Kurulu Başkanımız Dr. Adnan İŞ tarafından hazırlanıp yönetilen Deneme Sınavına 31 öğrencimiz katıldı.
3 saat devam eden sınavda öğrencilerimizin nasıl davranması, nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında uyarılarda bulunuldu.
Deeğerlendirmelerde 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için, Özellikle rast gele cevaplar vermemeleri, sadece bildikleri net soruları cevaplamaları, bilmediklerini boş bırakmaları konusunda uyarıldılar.


Dernek olarak tüm imkanlarımızı kullanarak gelecek yıldan itibaren Okulumuzda Akademik Başarıyı artırarak daha fazla öğrenci kardeşimizin Üniversiteye girmesini sağlamayı hedefliyoruz.


Bizlere, yarının mezunları olacak öğrenci kardeşlerimizle yardımlaşma olanağı sağladıkları için Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve Dr.Adnan İŞ kardeşimize tüm mezunlarımız adına teşekkür ediyoruz.