OKULUMUZ PROJE DANIŞMA KURULUNA PROJE ÖNERİLERİMİZ

07.01.2022

             ANTALYA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROJE DANIŞMA KURULUNA   

ANTEMDER ‘İN  PROJE ÖNERİLERİ

1_ Antemder 'in  Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 23.10.2019 da imzaladığı Mesleki Teknik Eğitim Protokolü paralelinde ; Okulumuz Öğrencilerinde Moral, Motivasyon,  Mesleğe ve okula aidiyeti güçlendirici, başarıyı artırıcı etkinlikler( Sunum, Konferans, Kariyer Sahibi Mezunlar ve konuklarla buluşturmak) gerçekleştirmek.

HEDEF: Okulumuzda Eğitimin güçlendirilmesi ve daha donanımlı mezunlar verilmesine destek olmak. Mezunlarımızın Okulumuz ve Öğrencilerine desteğini sağlamak, Okulumuzun tanıtımının artırılmasına  ve vizyonunun geliştirilmesine destek olmak.

PAYDAŞLAR: Antemder, Okulumuz Rehberlik öğretmenleri zümresi ve İlgili Müdür Yardımcılarımız.

UYGULAMALAR:
a= Antemder 'in 2017 yılından itibaren Okulumuzda uyguladığı OKULA DÖNÜŞ PROJESİ kapsamında, öğrencilerimizin sabah toplanmalarında, Okulumuz Mezunları ve farklı alanlardan rol model konuklarla buluşturularak, anı, tecrübe ve tavsiye paylaşımlarının sağlanması.

b=  Antemder ve Rehberlik zümresinin  birlikte hazırlayacakları  Kişisel Gelişim, Mesleğe ve Okula aidiyet ve BAŞARI içerikli PowerPoint sunumların; Mezunlar  ve öğretmenler tarafından sınıf veya salonlarda öğrencilerle paylaşılması.

c= Sınıflarda ki akıllı tahtalardan gösterilecek şekilde  5_6 dakikalık kişisel gelişim videoları hazırlanarak derslerde Öğrenciyle paylaşılması.

d= Pandemi koşullarına paralel olarak okulumuz çok amaçlı salonunda Hedef içerikli konferanslar düzenlenmesi.

e= Okulumuzda düzenlenecek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere Antemder'ce destek sağlanması.
f.1= Okula yeni başlayacak 9. sınıf öğrencilerinin bölüm, alan seçimleri öncesinde HANGİSİNİ NEDEN SEÇMELİYİM vb. içerikli PowerPoint sunumlarla bilgilendirilmesi ve öğrencilerin kendisine uygun meslek seçmesine ortam hazırlanması.

f.2= Bölüm tanıtımlarında farklı bölümlerden mezunlarımızın davet edilerek soru cevap yöntemiyle öğrencilerimizle tanıştırılması, motive edilmesi.

g= 12.  sınıf öğrencilerinden üniversiteyi hedefleyenlere destek olmak için 2018 yılında başlatılan  BİR SORU DAHA  uygulamasını devam ettirmek.

h= 12.  sınıf öğrencilerimize MEZUNİYET günü düzenlemek. Mezuniyet gününe önceki mezunları da davet ederek geleneksel etkinlik haline dönüştürmek.                              

I= Pandemi koşulları paralelinde okul bahçemizde Mezunlarımız ve öğrencilerimizin de katılacağı TOPLU İFTAR PROGRAMI düzenlemek.

j=  Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokolümüz çerçevesinde  İlk Öğretim Okulları 7. ve 8. sınıflarındaki öğrenciler ve velilerine MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMİ Tanıtmak, bu çalışma ile okullarımıza daha vasıflı öğrencilerin gelmesine destek olmak.

k= Kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak Okulumuzun açılışından günümüze kadar ki mezunlarının adı soyadı, mezuniyet yılı ve bölümü bazında taranarak irtibat kurulmaya çalışarak daha fazla sayıda mezunumuza ulaşmak.

2_- Okulumuza GES- Güneş Enerji Santralı ve Elektrikli Araçlar Şarz İstasyonu kurulması.

HEDEF:   Okulumuza Enerji desteği sağlayarak işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve Gelişen Teknolojilerde Okulumuza Mesleki Teknik Eğitim de Gelişim desteği sağlanması.

UYGULAMALAR:

a= Okulumuza GES- Güneş Enerji Santralı ve Elektrikli Araçlar Şarz İstasyonu kurulması.

b= GES ve EAŞİ yapımına paralel olarak Okulumuzda Elektrikli Motorlar Bölümünün açılmasının sağlanması.

PAYDAŞLAR: Antemder ile Okulumuz Motor, Elektrik Elektronik ve Makina Alanları

3_ Okulumuz Öğrencilerini başarıya götürecek Güncel Sağlık önlem ve önerileri ile  Atölye ve uygulama Eğitiminde, İş Sağlığı ve Güvenliği önlem ve önerilerinin paylaşılacağı etkinlikler düzenlenmesi.

HEDEF: Daha sağlıklı ve Başarılı öğrenciler yetiştirilmesi, Okulumuzda başarının artırılmasına destek sağlanması.

PAYDAŞLAR: Antemder, Okulumuz Beden Eğitimi öğretmenler zümresi ve İlgili Müdür Yardımcılarımız.

UYGULAMALAR: 
a= 1. Maddede belirtilen uygulamalara paralel uygulamalar geliştirilecektir.

b= Sağlık alanında  kariyer yapmış mezunlarımızın ve aynı alandan rol model olacak konukların katılacağı konferanslar düzenlemek.

c= Hedeflere uygun olarak Uzman hekimler ve iş sağlığı uzmanlarımızın öğretmenlerimizle istişare ederek önerecekleri diğer uygulamaları gerçekleştirmek.

NOT: Önerdiğimiz tüm proje ve etkinlikler PROJE DANIŞMA KURULUNDA Değerlendirilerek son şekilleri verilecek ve Okulumuzda gerçekleşecek uygulamalar Okul Müdürlüğümüzün onayı ve yönlendirmesi ile uygulamaya konulacaktır. 29.11.2021

Antemder Başkanı

   Orhan YÜKSEL