MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME DESTEK PROTOKOLÜ İMZALADIK

23.10.2019

1944 YILINDA AÇILAN Geçen hafta 75. Kuruluş Yıl Dönümünü Törenlerle kutlayan Antalya'nın İlk Meslek Okulu Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin MEZUNLAR DERNEĞİ ANTEMDER, 3 Yıldır Okullarında uygulamaya koyduğu OKULA DÖNÜŞ PROJESİNİ İlimizdeki muadili diğer Meslek Okullarına da yaygınlaştırarak Antalya da Mesleki Teknik Eğitimin gelişimine katkı sağlamak için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle ANTEMDER arasında " MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" imzaladı.

İmza töreninde konuşan Antemder Başkanı Mak.Müh. Eğitimci Orhan YÜKSEL Milli Eğitim Müdürü Sayın Yüksel ARSLAN'a çiçek sunup teşekkür ederek başladığı konuşmasında Dernek kurucusu arkadaşlarını tanıttıktan sonra özetle: Okula Dönüş Projesi'i Karaman da Mezunu olduğu 19 Mayıs İlk Okulunda başlatarak 5 yıl sürdürdüğünü,başarılı sonuçlar alındığını, 1973 yılında nezun olduğu okulunda Mezunlar Derneğini Kurduktan sonra Projenin yeniden uygulamaya konulduğunu, 3 yıldır öğrenci üzerinde ölçülebilir olumlu sonuçlar alındığını; Mesleki teknik Eğitim Okullarında kalitenin düşmesinden rahatsız olduklarını, Karanlığa Küfretmek yerine bir mum yakmak" mantığından hareketle farklı meslek ve sektörlerdeki başarılı mezunlarının da destekleri ile İl düzeyinde çözümler üretmek üzere alt projeler geliştirdiklerini, İmzalanan Protokol ile olumlu sonuçlar alınacağına inandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN; Eğitimin kapsamlı ve zor süreçler olduğunu, Devletin çözümler üretmek üzere politikalar geliştirdiğini gelinen noktada Eğitim Hedefli bir sivil toplum örgütü olarak ANTEMDER'in alternatifler üretme çabasında olduğunu son iki yıldır ANTEMDER'in Okulda yürüttüğü çalışmaların ilgiyle izlendiğini, Antalya'nın ilk meslek okulu olmasından da kaynaklı olarak bu güne kadar farklı meslek, alan ve sektörlerde başarılarıyla öne çıkan mezunları ile ANTALYA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİNE de katkı sağlayacağına inanarak bu protokolü imzaladıklarını belirterek Okulun ve derneğin mensuplarına teşekkür ettiler.

Dernek Kurucularından Dr.Adnan İŞ, Funda ÖREK, Hakkı COŞGUN, Okul Müdürü Hasan YILDIZ, Müd.Yrd. Uğur ÜNAL , Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra BEKAR, Mesleki Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Recep YILDIZ'ın da katıldığı imza töreni iyi dileklerle son buldu.

 

PROTOKOLÜM TAM METNİ ::

 ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANTEMDER ARASINDA YAPILAN

MESLEKİ  VE TEKNİK EĞİTİME  DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 Protokolün Tarafları:    ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  ile  Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Mezunları  Derneği “ANTEMDER” dir.

1)-Protokolün  Amacı:

1.1. ANTEMDER’in, Mesleki  Teknik Eğitim İşbirliği Protokolünün tarafı olan Antalya

 İl Milli Eğitim  Müdürlüğü ve  mezunlarını temsil ettiği Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile  koordineli olarak;  Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde  eğitimi verilen meslek alanlarında,  öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin  artırılması, okullarına  ve mesleklerine aidiyet duygularının, ilgi ve sevgilerinin, bireysel öz güven ve motivasyonlarının  artırılarak  başarıya odaklanmalarının ve genel anlamda okulların  başarı grafiğinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

1.2. Antalya merkez il sınırları içerisinde  bulunan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde meslek, bölüm ve alanların  genelde Antalya kamuoyuna, özelde  Antalya İl sınırları içerisindeki İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, velilere ve rehber öğretmenlere  tanıtılarak  Mesleki ve Teknik Eğitim  okullarına ilginin, istekli, gayretli vasıflı öğrencilerin gelmesi konusunda katkı  sağlamak üzere projeler geliştirmek ve uygulamaktır.

 

ANTEMDER’in Protokolün amaçları doğrultusunda yapacağı  çalışmalar  ve uygulamalar;

2) -Antemder’in kuruluşundan itibaren  mezunlarını temsil ettiği  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul idaresi ile birlikte uygulamaya koyduğu “OKULA DÖNÜŞ PROJESİ kapsamındaki “Mesleki Teknik Okullara Dönüş” içerikli  motivasyon artırıcı çalışmalarından:

2.1-Öğrencilerin kariyer sahibi mezunları ile tanıştırılarak  kariyer günleri vb. etkinlikler  düzenlenmesi,

2.2- Meslek, bölüm ve alan tanıtımı,

2.3- Meslek okullarında kişisel gelişim, İş sağlığı ve güvenliği konularında  sunum ve  konferanslarının düzenlenmesi,

3)- Meslek liseleri öğrencilerinde okulların özelliklerine uygun moral motivasyon artırıcı  ve geliştirici  projeler geliştirilmesi,

            4)- Antalya merkez il sınırlarındaki  diğer Mesleki ve Teknik Okulların öğrencileri ve Mezunları ile ortak çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek, Mesleki ve Teknik Eğitim mezunları ve  mensupları arasında dayanışma ve güçbirliği oluşturularak, Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimine katkı sağlanması,

5)-  Antalya İl sınırlarındaki  Mesleki Teknik okullar  ve öğrencilerinin Yurt içi ve Yurt dışındaki benzer ve eşdeğer okullar arasında kardeş okul uygulamaları ve okulların mezunlar dernekleri arasında  işbirliği ve dayanışma sağlanarak, kamuoyunun Mesleki Teknik okullara ilgilerinin artırılması,

           6)- Antalya İl sınırlarında gerçekleştirilecek olan Mesleki Teknik Eğitim içerikli toplantılara, konferans ve panellere  katılarak uygun olan toplantılara Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımları sağlanacak,

           

 

 

 

7)- Meslek Lisesi öğrencilerini  üniversiteler ve üniversite eğitimleri konularında bilgilendirerek, üniversiteye hazırlık  kursları vb. çalışmalar yapılması, öğrencilerin konuyla ilgili görgü ve bilgilerini artırmak üzere branş ve bölümleriyle  ilgili  fakültelere ziyaretler yapılması,

            8)- Meslek liselerinde bireyler, sınıflar ve bölümler arası  satranç  turnuvaları, sportif  turnuvalar vb. yarışmaları kapsayacak şekilde; öğrencilerimizin sosyal ve zihinsel gelişimlerini  artırıcı projeler geliştirilmesi, okullar  arası yarışmalarda öğrencilere mezunların desteği sağlanarak,  okula aidiyet duygusu ile birlikte  mesleki ve sosyal dayanışma, sosyal iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi,

            9)- Antalya'da İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  ve Belediyelerle  koordineli olarak; Antalya İl sınırlarında  Mesleki ve Teknik Okullarda ki meslek, bölüm ve alanları  genelde  Antalya kamuoyuna, özelde  Antalya İl sınırlarındaki   İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıf  öğrencilerine, velilere ve rehber öğretmenlere tanıtarak Mesleki Teknik Eğitime ilginin artırılmasını sağlamak için, konuyla ilgili çözümler, yöntemler ve projeler geliştirip uygulamaya konularak  ve Milli Eğitim teşkilatımıza  öneriler sunarak, destek sağlanacak.

          10)- ANTEMDER tüm etkinlik ve çalışmalarını Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi ile koordineli olarak yürütecek  ve   çalışmalarını  yürütmesi için Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ANTEMDER’e uygun koşullarda irtibat ve faaliyet  ofisi tahsis  edilecek, çalışmalarına destek olunacak.

            11) Protokolün tarafı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürlüğe bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlimizde ki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlükleri ANTEMDER’in çalışmalarına yardımcı olur, desteği sağlar.

            12)- Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış çerçevesinde çözümlenir.

13)- İş birliği tarafı protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiç bir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

14)- Bu protokolün süresi imza tarihinden itibaren 5 (BEŞ) yıldır. Protokole uyulmadığı hallerde tarafların karşılıklı olarak önceden yazılı bilgi vermeleri şartıyla Protokol fesih edilebilir. Tarafların talebi halinde karşılıklı mutabakat ile protokolde değişiklik yapılabilir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü mücbir sebeplerle herhangi bir açıklama ve ön bildirim yapmadan protokolü feshedebilir.

15) Bu protokol hükümlerini ilgili taraflar müştereken yürütür. Bu protokol 15 maddeden ibaret olup 4(dört) nüsha olarak  23 / 10 / 2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

                              Orhan YÜKSEL                                                           Yüksel ARSLAN

               Antalya Teknik ve EML Mezunları                             Antalya İl Milli Eğitim Müdürü

                Derneği “ ANTEMDER” Başkanı