MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ÖNERİLERİMİZ ve TALEPLERİMİZ !!

16.04.2018

NOT:  Detaylandırılmış 4 sayfadan ibaret, 5 maddelik Raporumuz  Basınla Paylaşılmış, gazetelerde yer almış ve gereği için, üst yazı ekinde 14 Antalya Milletvekiline, Parti İl Başkanlarına, Okul Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlerimize sunulmuştur. 

           """    Sayın Çetin Osman BUDAK / Mezunumuz, Dernek Üyemiz /Antalya Milletvekilimiz"

           """   Sayın    Mevlüt ÇAVUŞOĞLU  / Antalya Milletvekilimiz / Dış İşleri Bakanımız

                  Değerli Milletvekilimiz./Bakanımız

 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Sanayileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır” sözünden de hareket ile;  Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği olarak, Ülkemiz Sanayisinin güçlenerek, çeşitlenerek  geliştirilmesini, sosyal ve eķonomik anlamda  ulusal  kurtuluşumuzun temel  çıkış yollarından,  çarelerinden  biri olarak görüyoruz.

Bu görüşümüzün yansıması olarak:  Bize göre isimlerinde; verdikleri temel eğitim ve öğretimi yansıtan, Sanat/Endüstri/Ticaret/ inşaat/ Sağlık vb. isim ve sözcükler olması gereken; Endüstriyel, ticaret, sağlık vb. tabanlı “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri”nde; Okula giriş koşulları, İsim düzenlemeleri, ders proğramları, alan/dal seçimleri,  atelye ve işletmelerdeki mesleki uygulamalar, stajlar, mezun öğrencilerin aynı branşlı teknik fakültelere devam ederk okuyabilmeleri için ek puan vb teşvikler de dahil,  iyileştirmeler yapılması ve bu okullarımıza  vasıflı öğrencilerin girişlerinin teşvikle kolaylaştırılarak  mesleki eğitiminin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bizim Okulumuz 1944 yılında açılışından  günümüze kadar; Orta Sanat Okulu, Sanat Okulu, Endüstri Meslek Lisesi, Teknisyen Okulu, Teknik Lise ve Lise, Teknik ve  Endüstri Meslek Lisesi ve en son Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere, farklı dönemlerde farklı isimlerle adlandırmıştır.

 Derneğimizin  İsmi ile de özdeşleşen “Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi” olarak kabul ettiğimiz, Antalya’nın en köklü meslek okulunun mezunları ve mensupları olan dernek üyelerimiz, diğer mezunlarımız,öğrenci ve öğretmenlerimizle de istilareler yapıyor, öğretim süreçlerini izliyor,  yapıcı çözüm önerileri geliştirmeye ve ilgililerine ulaştırmaya  çalışıyoruz.

 Konularla ilgili olarak Derneğimiz öncülüğünde, ilgili diğer meslek odaları, Teknik Fakülteler vb. paydaşların da katılımı ile ÇALIŞTAYLAR,  KONFERANS, SEMİNER Vb. etkinlikler düzenlemek ve Ülkemizde ki Mesleki Teknik Eğitim konusunda kapsamlı, yapıcı raporlar  hazırlama çalışmalarımız da devam etmektedir. Sonuçlandığında ilgilerinize, ilgililerine ve kamuoyuna da sunulacaktır..

İrdelemelerimiz/değerlendirmelerimiz sonucunda geliştirilen ve geliştirilecek önerilerimizin: Antalya  Milletvekilimiz olarak; öncülüğünüzde ve tüm Antalya Milletvekillerimizin koordinesinde  ilgili kamusal kurumlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınarak çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Önerimiz sizinle birlikte, Okulumuz mezunu ve Derneğimizin üyesi sayın Çetin Osman BUDAK dahil, Antalya’nın diğer sayın Milletvekillerine de gönderilmektedir.

 Konumu itibariyle Mesleki Teknik Eğitim ile ilgileri ve bilgileri olan; Yönetici, çalışan işçi, İşveren, Eğitimci, Mühendis, Hukukçu, Akademisyen üyelerimizle, Mezunlar Derneğimizin geliştireceği  çözüm odaklı benzer önerilerilerimiz de bundan sonra sizlere iletilecek, hedef kitlemiz ve kamuoyu ile de paylaşılacaktır.

 Bu kapsamda ilk olarak, bizzat okulumuz mobilya bölümü mezunlarımızdan okuldaşımız bir annenin derneğimiz facebook sayfasından yolladığı ve  ekte örneğini de göreceğiniz mesajından hareket ile:  Bağlantılı Beş Temel konuyu  da içeren öneri ve taleplerimizi yansıtan raporumuz ekte size sunulmaktadır.

Şahsınızca ve gereğinde Antalya Milletvekillerimiz ile koordili olarak sonuçlandırılmasını, Üyelerimiz, mezun ve mensuplarımız adına,  gelişmelerden haberdar edilmeyi  bekliyoruz.

            Bu yaklaşımla, çalışmalarını dikkatle izlediğimiz partiniz ve mensuplarının da ilgi ve desteklerini bekliyor; size teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dileklerimizle sevgi ve saygılar sunuyoruz.     

                                                                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına Başkan

 EK: 1-  Önerileri ve taleplerimiz (4 sayfa)                                                                                              Orhan YÜKSEL

                                                                                                                                                         Makina Mühendisi /Eğitimci   ""  

 

MEZUNLAR DERNEĞİMİZ  ANTEMDER OLARAK 

ÖNERİ   VE   TALEPLERİMİZ:

1)- Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olan ebeveynlerin/velilerin istemeleri halinde, çocuklarını kendi mezun oldukları Endüstri Meslek Lisesine veya yaşadıkları ildeki benzer özelliklerdeki bir başka Endüstri Meslek Lisesine; öncelikli,tercihli,teşvikli ve avantajlı olarak kayıt yaptırabilmelerinin sağlanmasını  öneriyoruz.

 

1.1-GEREKÇE: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Sanayileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır” sözünden de hareket ile; Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği olarak, Ülkemiz sanayisinin güçlenerek, çeşitlenerek  geliştirilmesini, sosyal ve eķonomik anlamda  ulusal  kurtuluşumuzun temel  çıkış yollarından,  çarelerinden  biri olarak görüyoruz, bu nedenle uygulamayı öneriyoruz.

1.1.1- Yasal prosedürlerde, yönetmeliklerde  gerekli düzenlemeler yapılarak  önerimizde belirtilen öncelikler ve avantajların sağlanması ile,  Mesleki Teknik Eğitime olan ilgi ve güven artırılmış olacak; kamu oyundaki “ başarısız öğrenciler meslek okullarına gönderiliyor” algısı zayıflatılarak zamanla yok edilecektir.

1.1.2- Uygulama İle Endüstri Meslek Liselerindeki veli profili; Meslek eğitimi görmüş ve bu okullardaki olumlu disiplinleri yaşayarak yararlarını  bilen ve bu nedenle de okuldaki eğitim ve uygulamaları destekleyen veliler lehine değişerek  gelişecek, bu durum okullardaki başarıyı artıracaktır.

1.1.3- “Kendim bu okulda okursam, çocuklarımı da kolaylıkla bu okullara gönderebileceğim” yaklaşımları ile  Endüstri Meslek Liselerine İsteyerek gelen öğrenci sayısını artıracak, bu durumda okullarımızda ki  başarıyı artıracaktır. ( Halen Antalya nın en iyi Endüstri Meslek Lisesi olmasına rağmen; Derneğimizin Okula Dönüş Projesi kapsamında yaptığı anket ve araştırmalarda; okulumuza isteyerek gelen  veya meslek lisesini ilk sırada tercih eden  öğrenci sayısı 9. Sınıflarda % 20 civarında kalmaktadır)

 

1.2 – UYGULAMA/MEVZUAT:

1.2.1-  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ nin  Kayıt Şartları  başlıklı,  21. Maddesi (2) şıkkı “Kayıtlar,öğrencinin e-okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır. Öğrencilerden Kayıt için başka  belge istenmez” şeklindedir.

1.2.2-  21.Madde (2) şıkkı nın “”Kayıtlar, öğrencinin e-okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır. Ancak öğrencinin anne veya babası  Endüstri Meslek Lisesi mezunu ise, mesleğini fiilen yapmıyor olsa  dahi; mezuniyetlerini belgelendirmek  şartıyla, adres veri tabanı bilgileri dikkate alınmaksızın ve istemeleri halinde, çocuklarını aynı il sınırlarında kendi mezunu oldukları Endüstri Meslek Lisesine;  Mezun oldukları Endüstri Meslek Lisesi  halen ikamet  ettikleri ilde değil ise ve isterlerse, adreslerine bakılmaksızın, anne ve babanın, yaşadıkları  ilde  tercih edeceği Endüstri Meslek Lisesine  kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerden kayıt için başka belge istenmez”” şeklinde düzenlenmeli ve uygulamaya geçilmelidir.

 

2)- Mesleki Teknik Okullara ilk kayıtta bölüm seçerken veya mevcut uygulanan sistemde  9. Sınıftan 10. Sınıfa geçerken  alan/dal seçiminde de  anne veya babası Endüstri Meslek Lisesinden Mezun olmuş öğrencilere  öncelik,tercih,teşvik ve avantaj sağlanmasını öneriyoruz.

 2.1- GEREKÇE : 1. Maddeyle paraleldir. Uygulama aynı yararları  artırıp pekiştirecektir.

2.2- UYGULAMA/MEVZUAT:

2.2.1-  “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’nin  Alan ve dala geçiş konulu  31.MADDESİ  5. Şıkkında  “ Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.” denilmek suretiyle, öğrencinin Anne veya Babasına ait iş yerinin devamlılığını sürdürmesi yaklaşımı ile  ebeveyn  mesleği açısından  öğrenciye bir öncelik/ayrıcalık tanınmakta, avantaj sağlanmaktadır.  Bu ayrıcalık Mezunlar Derneğimizce de uygun bulunmaktadır.

  2.2.2- MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’nin  alan ve dala geçiş konulu  31.MADDESİ’ne 7. Şık olarak;  

 Madde 31/7 : “ anne veya babası Endüstri Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler  istemeleri halinde; anne veya babasının  Endüstri Meslek Lisesi mezuniyetini  belgelendirmeleri şartıyla, anne veya babasının ezuniyetindeki alan / dala  doğrudan kayıt edilirler”  eklenmeli ve uygulamaya geçilmelidir.

 3)- Meslek Okullarımızın son durumdaki isimleri, kamuoyunda karışıklıklara neden olmaktadır. Özellikle Endüstriyel tabanlı eğitim veren Meslek Liselerinin ana eğitim öğretim konusu, önceki yıllarda olduğu gibi, İsimlerinde de yer almalıdır.

31- GEREKÇE: Bu durum, öğrencinin, velinin değerlendirmesinde ve tercihlerinde; sıradan vatandaşın da okullarımızla ilgili algılarında ve değerlendirmelerinde karışıklıklara, neden olmakta,okullar birbiriylr karıştırılmakta dır...

3.1.1- 1944 yılında Orta Sanat Okulu ismiyle öğretime başlayan okulumuz devamında:  Sanat Okulu, Endüstri Meslek Lisesi, Teknisyen Okulu, Teknik Lise ve Lise, Teknik ve  Endüstri Meslek Lisesi ve en son Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere, farklı dönemlerde farklı isimlerle adlandırmıştır.

3.1.2- Son uygulamaya kadar Okulumuz ve aynı proğram ve içerikle eğitim veren Meslek Okullarının isminde; SANAT veya ENDÜSTRİ  sözcükleri vardı. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi  derken; Endüstriyel esaslı eğitim verdiği kamuoyunca da anlaşılıyordu. Aynı şekilde Ticaret Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi vb. isimlerden okulların ana eğitim alanları anlaşılmaktaydı ve bizce de önceki isimlendirmeler/ uygulamalar  doğruydu.

3.1.3- Mevcut durumda Antalya da ve Türkiye de Mesleki alanda eğitim veren tüm liselerin ismi aynı olup “ ......  Mesleki Teknik Anadolu Lisesi”dir.

 3.1.4- Okulumuz ve aynı proğramlam eğitim veren okulların ismi tekrar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi   veya “ ENDÜSTRİ MESLEK ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ”  vb. olarak değiştirilmelidir.

3.1.5- Karışıklığın ve yanlış algıların giderilmesi, okullarımızın toplumda daha kabul görmesi için diğer okulların isimleri dev; TİCARET MESLEK ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ, ESAĞLIK MESLEK ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ vb. şekillerde değiştirilmelidir.

 

4)-  9. Sınıfa Seçme sınavı ile öğrenci alınmalıdır.Mevcut sistemdeki 9. Sınıflara Mutlaka Meslek Dersi Konulmalıdır.  Okullarımız 4 yıllık Meslek Okulu varsayılmaktadır ancak fiiliyatta 3 yıl meslek dersi görmektedir.. Öğrenciler  okul ortamında ve İşletme eğitimindeki yetersizlik ve olumsuzluklardan da kaynaklı olarak,  mesleğini yeterince ÖĞRENMEDEN mezun olmaktadır. Bu nedenle Mesleki teknik eğitimde ve işletmelerde vasıflı Teknik eleman sıkıntısı çekilmektedir. ( Özet olarak okullarımızın mesleki eğitiminde, 1965-1985 yıllarındaki,  Endüstri Meslek Lisesi +Lise Fen Kolu Muadili Teknisyen Okulu  uygulamalarına, benzer metotlara dönülmelidir. O dönemdeki öğrencilerin mesleki başarıları, bu gün geldikleri konumlar göz ardı edilmemelidir)

 

 GEREKÇELER:

 4.1-  9. Sınıf öğrencileri  meslek seçmediklerinden dolayı herhangi bir mesleğe ait olmadıkları için, okul ile aidiyet, ve  disiplin bağı kuramamakta; her fırsatta düz liseye yada daha kolay sandığı okullara geçmeyi düşünmekte, kendisini boşlukta hissetmektedir. Öğrenciyle istişarelerde bu saptanmaktadır.

4.2- Endüstri Meslek Liselerimizin 9. Sınıfına gelen öğrencilerin, okul ve meslekle manevi bağ kurabilmesi için okula girerken bölüm/dal seçmiş olmalı ve en az haftada, 2 saat  temel teknoloji, 8 saat atelye 2 saat teknik resim, 2 saat Auto CAD  eğitimi almalıdır.

 4.3- 9. Sınıflar atelye ve laboratuvar ortamlarında olamadıkları için yeterince disipline olamamaktadırlar;  iş ahlakı, iş terbiyesi kazanamamaktadırlar.Halbuki bu iki öge meslek edinmenin, sanat öğrenmenin temel unsurlarıdır. Bu eksiklik kültür derslerinde de uyumsuzluğa başarısızlığa neden olabilmektedir.

 4.4- 9. Sınıf öğrencisi Atelyeye girmediği için, aynı bahçeyi, aynı koridoru paylaştığı üst sınıf öğrencilerine  uyum sağlamakta zorlanmakta, kendisini eksik yada farklı görmekte, olumsuz etkilenmektedir.

4.5_  “Ağaç Yaş  İken Eğilir” sözünün doğal gerçekliğine rağmen; 9. Sınıf öğrencisinin tam da mesleği öğrenebileceği yaşta iken, bir yılı boşa geçmekte, heba olmaktadır. Bu durum özünde milli bir kayıptır.

4.6- İşletmelerde işletme sahipleri  “iş sağlığı ve güvenliği” yasalarındaki güvenlik ve hukuki endişelerinden kaynaklı olarak; öğrenciye asli işler yaptıramamaktadır. Bazı işletmeler bir anlamda öğrenciyi işletmesinde fazlalık olarak görmekte, ya da  öğrenciyi  tali işlerinde çalıştırmaktadır, öğrenci meslek öğrenememektedir.

4.7-  Bu nedenle uygulamalı mesleki eğitimin tamamının  önceden olduğu gibi okulda yapılması, yine önceki yıllarda olduğu gibi işletme ortamını tanıması için 30- 60 gün arasında uygun olan iş yerlerinde STAJ yapması yararlı olacaktır.Böylece işletmelerde öğrenci peşinde koşan, öğrenciye işletme arayışında olan meslek öğretmeninin kendi atelyesinde eğitim vermesi sağlanmalıdır. Bu uygulama mesleğin öğrenilmesi ve eleman kalitesi anlamında  da daha verimli olacaktır.

4.8- Öğrencilerimizin anılan İş yeri Satjlarına başlama tarihlerinin, mevcut durumda da işletmelere başlama rtarihlerinin  EMEKLİLİK YAŞI BAŞLANGICI olarak kabul edilmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler de yapılarak, okullarımıza güvenin artırılması yararlı sonuçlar doğuracaktır.

4.9- Ayrıca mevcut uygulamalarda İşetme eğitimi (staj) başarı puanlarının kat sayısı fazla olduğundan, öğrencinin okuldaki   dersleri kötü de olsa ( ki öğrenciler genelde işletmelerde usta öğreticilerinden, şirket sahiplerinden, mühendislerden yüksek not aldıklarından 95-100 tam puan gibi ) sınıfı geçebilmektedirler. Sınıfta kalma endişesi olmayan öğrenci okula adapte olmamakta, iş ve mesleki disiplin sağlanamaktadır.

4.10- İş başı eğitimin notu belirlenirken;  iş yeri notu, uygulama, gözetmen öğrenmenin notu, okuldaki teorik ve uygulamalı derslerinin notları ile ortalaması şeklinde, değerlendirme yapılmalıdır.Bu şekilde öğrenci hem işletmede, hem okulda teorik ve pratik uygulamalara daha istekli ve katılımcı olacak, başarıları artacaktır.

 

5)- Okulumuzun Kuruluşunda iskeletini oluşturan Bölümlerden Metal İşleri ve Mobilya-Ağaç işleri Bölümlerinin Başka bir Okula taşınacağı, devamında inşaat vb. başka bölümlerin de taşınacağı söylentileri duyulmaktadır. Bu durum Okulumuzun tamamen kaldırılacağı  söylentilerine bağlı endişelerimizi  artırmaktadır.

5.1- Aynı zamanda Antalyanın kent hafızası durumunda olan, Antalya Lisesinden sonra, 1944 yılı başlangıcı ile en eski ve köklü eğitim kurumu olan okulumuzun, bürokratik ve hesapsız yaklaşımlarla özünden saptırılması, birbirine ihtiyacı olan Bölümlerin farklı okullara dağıtılmasını, bütünlüğünün bozulmasını  yanlış buluyoruz.

5.2- Bahsedilen Bölümlere öğrenci gelmemesi bahaneleri yersiz olup sistemden kaynaklanmaktadır. Her iki Bölüm mezununa da piyasanın aşırı derecede ihtiyacı vardır.  Mezunlar olarak geliştirip donatılarak okulun bütünlüğü muhafaza edilmelidir düşüncesindeyiz.

5.3- Ülkemizde binlerce mezununun yaşam ve mesleki anılarını barındıran okulumuzun parçalanmamasını, planlı çalışmalarla geliştirilip yüceltilmesini istiyoruz.

5.7- Derneğimiz ANTEMDER’in gönüllülük esasına dayanan OKULA DÖNÜŞ PROJESİ İle  okulumuzu geliştirme,eğitim kalitesini yükseltme adına planlı ve özverili çalışmalarımız devam etmekte; muhtemelen Antalya ve Türkiyede İLK olan projemizle diğer meslek okullarına da örnek olunmaya, eğitime destek verilmeye  çalışılmaktadır.

Mesleki Teknik Eğitimde başarılı olabilmek için  önerilen durumları dikkate alıp değerlendirilmeliyiz.

 

Gereği için İlgili ve yetkililerine saygılarımızla SUNULMAKTADIR. 16.04.2018

EK: Mezunumuz olan veli mesajı    

       

                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                 Antemder Başkanı

                                                                                      Mak. Müh. Eğitimci  Orhan YÜKSEL

"""""  İyi günler.1990.1993 mobilya ve dekorasyon bölümü mezunuyum.meslek lisesinde okumaktan ve mezun olmaktan her zaman gurur duydum.keşke imkan olsa da tekrar aynı okulumda okuyabilsem.paylaşımlarınızı sürekli takip ediyorum.oğlum bu sene 8 sınıfta.seneye lisede olacak Allahın izniyle. oğlumunda benim gibi, motor bölümünden mezun olan ......... hoca gibi bu okula gitmesi tek dileğim. bu sene sistem tamamen karışık,nasıl bi sistem anlamak mümkün değil. ......... la görüşmemizde benim bu fikrime katılması beni dahada heveslendirdi.bu konuda ne yapabilirim , ne yapmam lazım bana yol göstermenizi rica ediyorum.endüstri meslek liseli olmak bir ayrıcalık oğlumunda bunu yaşamasını istiyorum.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.saygılarımla ""

 

60 KİŞİLİK ÖRNEK MEZUNLAR LİSTEMİZ:::

  “OKULA DÖNÜŞ  PROJESİ TANIŞMA  GÜNLERİ ” ne Çağrılacak MEZUNLARIMIZ ( 60 )

1-    Uzm.Dr. Adnan İş- Antalya Tabib Odası Başkanı    Antemder DKÜ

2-    Prof. Dr. Abdullah Erdoğan-AÜ.Göğ. Cer. Ana Bilim D.Öğrt. Üyesi-D.Üyemiz

3-    Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya - Burdur M.A.Ers.Ünv. Müh. Fak.Dekanı/D. Üyemiz

4-    Prof. Dr. Ayhan Topuz-Akdeniz Ünv. Mühendislik Fak. Dekanı

5-   Prof.Dr. Şeref Sağıroğlu- Gazi Ünv. Müh. Fak.Bilgisayar Müh. Öğr.Üyesi

6-   Prof.Dr. Ahmet YARDIMCI- Akd.Ünv.Temel Tıp Bilimleri ABD.Öğretim Üyesi

7-   Doç. Dr. Erdal Koşun- Akdeniz Ünv. Jeoloji Blm .Öğretim Üyesi-D.Y.K.Üyesi

8-   Muhittin Böcek- Konyaaltı Belediye Başkanı/D. Üyemiz

9-   Çetin Osman Budak- Antalya Milletvekili/D. Üyemiz

10-       Davut Çetin –Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı/D. Üyemiz

11-       Adlıhan Dere- Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı

12-       İsa Akdemir_ Antalya B.Bel.Bşk.Koord.(Eski Kepez Belediye Başkanı) /D. Üyemiz

13-       Mezut KOCAGÖZ – Antalya  B.Belediye Bşkl.  ANET Müdürü

14-       Cemil BÖCEK – Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü

15-       Osman YILMAZ- A.Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürü

16-       Mustafa Yılmaz_Teknikeller  Firması Sahibi

17-       Rüstem Keski-  Ankutsan Firması sahibi

18-       Diş.Dr. Macit Karaman –Serbest Hekim/ Antemder DKÜ

19-       Ortp.Dr. Hasan May –Antalya Eğt.Araştırma Hast.Hekimi

20-       Ortp. Dr. Ali Doğan-Antalya Eğt. Araştırma Hast. Hekimi

21-       Dr. Kamil  Aksoy- Atatürk Devlet Hastanesi Hekimi

22-       Dr. Mustafa Aydemir- Afyon Devlet Hastanesi Hekimi

23-       Sosyolog. Nesrin Heybeci. Çocuk Esr. Kurumu.

24-       Müfit  KARACAN (Tiyatro Sanatçısı)

25-       Mak.Müh. Eğitimci  Orhan YÜKSEL –ANTEMDER  BAŞKANI

26-       Mak. Müh. Hüseyin Barut_ ATSO Y.K.Üyesi Mak.Müh.Od. Eski Şub. Bşk.

27-       Mak.Müh. Ümit  Büyükeşmeli  - Mak.Müh.Od. Eski Şub. Bşk.

28-       Mak. Müh. Hakkı Coşgun-Mak.Müh. Od. Şub. Saymanı  ve D.YKÜ

29-       Mak. Müh. Alirıza Erkek-Sanayici

30-       Mak.Müh. Mert Demir

31-       Mah.Müh. Mehmet AY

32-       Elkt. Y. Mühendisi İbrahim Kücü- D. Y.Sekreteri

33-       İnşaat Mühendisi - Ömer Uysal-Sanayici

34-       İnşaat Mühendisi- Ali Erşahince/D. Üyemiz

35-       İnşaat Mühendisi- Yusuf VERMEZ/ D.Üyemiz

36-       Ziraat Mühendisi - Erkan Boyacı

37-       Avukat - Ahmet TOSUN

38-       Avukat - Süleyman ATAN

39-       Hasan KINAY- Akd.Ünv.Öğretim Görevlisi

40-       Oğuz ÇETİN- Akd.Ünv. Öğrt. Görevlisi

41-       Mustafa TOKER- Merkez Milli Eğitim Müdürü/D. Üyemiz

42-       Ahmet Kumbul-Siyasi  Parti  Antalya  İl Başkanı

43-       Musa GÜL- Siyasi Parti  Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı

44-       Yalçın Sayar- Antalya Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı/D. Üyemiz

45-       Recep SAĞLAM- Banka Müdürü

46-       Hasan Selçuk- Mali Müşavir

47-       Murat Karaca – Günoto Fiat  Servisi sahibi/D. Üyemiz

48-       Hasan Özen- Okulumuzun  önceki  Müdürlerinden

49-       Cemal ÇERÇEL – Elekt. Elektronik Alan  Şefimiz-Dernek Kurucusu

50-       Mehmet SENCAR-  Motor Teknolojisi Alan  Şefimiz

51-       Funda ÖREK –İnşaat Teknolojisi Alanı  Öğrt.-D. Kurucusu, ve  DK.Üyesi

52-       İlhan AY- Makina Teknolojileri Alanı  Öğretmenimiz

53-       Ramazan TURNA  Mobilya İç Tasarım Alanı Öğretmenimiz

54-       Mustafa KORKUT- Otomasyon Teknolojisi Alanı Öğretmenimiz

55-       Fatih  SAPMAZ -Bilişim Teknolojisi Alanı Öğretmenimiz

56-       Ramazan KATKICI - OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

57-       Celalettin AK-  BARAJ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

58-       Kuntay YETKİN-  TİCARET BORSASI  Mes.ve Tek. Anad. Lisesi Müdürü

59-       Mehmet ABALI ( Eski Serik Belediye Başkanı)

60-       Adnan UĞURLU ( Eski Korkuteli Belediye Başkanı)

Mevcut Adres Listemizde ayrıca  37 Teknik Öğretmen, 7 diğer branş öğretmeni mezunumuz  vardır.

Bu isimlerin çoğunluğu ile bizzat görüştük, diğerleriyle de görüşüp listeyi afiş olarak ilan edeceğiz. Bu Projemizin devamında, daha çok mezunumuza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Orhan YÜKSEL/Başkan